Skip to content

De Kannerfestival 2024 fënnt den 4. a 5. Mee, vun 10 bis 18 Auer  an der Abtei Neimënster statt.

74 Spilleresch an interaktiv Atelieren  ginn organiséiert fir datt Kanner mat hiren Elteren déi non formal Bildung zesummen erliewen.

Eng perfekt Geleeënheet, fir e flotte Weekend mat senger Famill ze verbréngen.

 

Foodtrucks verkafen Gedrénks an Iessen wärend dem Kannerfestival.

Bréngt och är Waasserfläschen mat fir se beim Drénkwaasserspender opzefëllen, a Mënz fir de Pfand op de Becheren falls dir wëllt Gedrénks kafen.

 

Wenn Sie das Veranstaltungsgelände betreten, betreten Sie einen Bereich, in dem Foto- und Videoaufnahmen gemacht werden.

Durch Ihre Teilnahme an der Veranstaltung „Kannerfestival“ stimmen Sie zu, dass das Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend (MENJE) diese Aufnahmen für nicht kommerzielle Zwecke in gedruckten oder elektronischen Dokumenten, Faltblättern, Werbematerialien, Zeitschriften, Newslettern, auf den Websites und in sozialen Netzwerken (Facebook, Linkedin), die vom MENJE verwaltet werden, verbreitet, veröffentlicht, ausstellt oder vervielfältigt.

Centre culturel de rencontre
Abbaye de Neumünster

28, rue Münster
L-2160 Luxembourg

Urees plangen